สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการล่มสลายอย่างช้าๆของ UNOSDP และการเพิ่มขึ้นของโอลิมปิก

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการล่มสลายอย่างช้าๆของ UNOSDP และการเพิ่มขึ้นของโอลิมปิก

องค์กรระดับสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำรากหญ้าเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของ SDP ดำเนินการขยายการเคลื่อนไหวของ SDP ต่อไป และจัดหาแพลตฟอร์มที่สามารถสนทนาระดับนโยบายได้ ด้วยการปิด UNOSDP การเคลื่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพียงแค่ตัวแทนของเราในระดับนโยบาย”

การขึ้นและลงของ UNOSDP 

ในช่วงเริ่มต้น UNOSDP ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด และสำหรับภาคส่วนนี้ รู้สึกเหมือนมีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงที่จะมีหน่วยงานของ UN ที่ทุ่มเทให้กับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา นอกจากนี้ยังนำไปสู่การทำงานอันน่าทึ่งของทั้งสำนักงานเอง และคณะทำงานระหว่างประเทศด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP IWG) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน แจ้งข้อมูล และชี้นำจุดเน้นของ UNOSDP มันนำไปสู่รายงานที่ครอบคลุมพร้อมคำแนะนำด้านนโยบายสำหรับรัฐบาล 6 เมษายน (วันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพสากล) และแน่นอนว่ามันทำให้ภาคส่วนมีที่นั่งที่โต๊ะในระดับสูงสุดแต่เมื่อเวลาผ่านไป UNOSDP เริ่มสูญเสียโมเมนตัม SDP IWG หยุดอยู่และจบลงด้วยแนวทางนโยบายคุณภาพระดับสูงที่มีคุณค่ามาก มีงานสนับสนุนน้อยลง มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมเพียงเล็กน้อย และโดยทั่วไปสำนักงานก็เริ่มไม่เกี่ยวข้อง ในที่สุดการปิดก็ไม่น่าแปลกใจและอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้

ถนนข้างหน้าอย่างไรก็ตาม การปิด UNOSDP ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับภาคส่วนนี้ SDP ได้รับและยังคงขับเคลื่อนโดยองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติในทุกๆวัน โดยมอบโครงการสนับสนุนที่มีมูลค่าสูงให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด องค์กรต่างๆ เช่น Fight for Peace, Skateistan, Right to Play, Slum Soccer, Play & Train, EduSport, Sport in Action, PeacePlayers International, Goodsport, Futebol da Forca, Sport without Borders รายชื่อมีมาเรื่อยๆ ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายและแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น streetfootballworld, Women Win, Laureus Sport for Good Foundation และsportanddev.orgการส่งมอบกิจกรรมโปรแกรมในแต่ละวันที่เคยเป็นและยังคงเป็นแก่นแท้ของความชอบธรรมของภาคส่วนนั้น จะดำเนินต่อไป สิ่งนี้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับ UNOSDP ในการทำงาน และเช่นเดียวกันนี้จะเป็นจริงสำหรับ IOC ในอนาคต

และภาคส่วนก็ไม่เสียที่โต๊ะเมื่อพูดถึงนโยบาย 

นอกเหนือจากหน่วยงานของ UN หลายแห่งที่มองหากีฬาเป็นแนวทางใหม่ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแล้ว UN ได้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับ IOC และรักษาความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนา นี่คือการเคลื่อนไหวที่ได้พบกับอารมณ์ที่หลากหลายและในขณะที่เราสามารถและต้องผลักดัน IOC เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการโอลิมปิกเกมส์ตั้งแต่ต้นจนจบก็ควรทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปรัชญาโอลิมปิกเอง : โอลิมปิก. หากเราสามารถมุ่งเน้นไปที่ปรัชญาดั้งเดิมของ IOC ” ผสมผสานกีฬากับวัฒนธรรมและการศึกษา…เพื่อสร้างวิถีชีวิตตามความสุขที่พบในความพยายาม คุณค่าการศึกษาของตัวอย่างที่ดีและการเคารพในหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานสากล” นั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับภาคส่วนในการเข้าสู่ระยะต่อไปของการเติบโตใช่หรือไม่สุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่างที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของ

การเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnerships (LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาและสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้างความร่วมมือนอกภาคส่วนของตน พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา & นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมี

ความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17เมื่อพิจารณาจาก “การหยุดชั่วคราวครั้งใหญ่” ในชีวิต เรามีโอกาสหายากที่จะไตร่ตรองว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลต่างๆ จำเป็นต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้กีฬาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรภายในเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ในบทความที่สองของฉัน”กรอบการทำงานที่เป็นเป้าหมาย: การใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับกีฬา”ฉันพิจารณากรอบการทำงานที่แนะนำซึ่งอาจให้ภาษาสากลที่มีคุณค่าในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในอนาคตสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ