เว็บสล็อตการระบุปัญหาสำหรับผู้นำ SDP ทั่วโลกหลังการปิด UNOSDP

เว็บสล็อตการระบุปัญหาสำหรับผู้นำ SDP ทั่วโลกหลังการปิด UNOSDP

Iain Lindsey เว็บสล็อตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของคณะกรรมาธิการ IOC ในด้านกีฬาและการพัฒนาความหมายของการปิด UNOSDP และความร่วมมือครั้งใหม่ของสหประชาชาติกับ IOC นั้นยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันและไม่มีรายละเอียดมากนัก แต่เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับ

ความไม่แน่นอนในปัจจุบันก็คือการขาดคำอธิบายที่มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับบทบาทของ UNOSDP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการด้านกีฬาและการพัฒนาในวงกว้างมากขึ้น สามารถนำเราไปสู่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นของ UNOSDP, IOC และสถาบันอื่นๆ ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำระดับโลกของภาคส่วนการสนับสนุนภาคการกีฬาและการพัฒนาเป็นลักษณะที่ชัดเจนที่สุดของอาณัติของ UNOSDP และที่ปรึกษาพิเศษด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาติ สามารถระบุผลกำไรที่มีนัยสำคัญจากการสนับสนุนร่วมกันโดย UNOSDP และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญที่สุดในแง่ของนโยบายการพัฒนาระดับโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้กีฬาได้รับการยอมรับว่าเป็น ‘ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ในมติของ

สหประชาชาติที่นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องยังนำไปสู่การเพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐบาลระดับชาติกับ SDP สุดท้าย ดังที่แสดงให้เห็นในแพลตฟอร์มนี้เอง มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินโครงการ SDPดังนั้น หากการสนับสนุนร่วมมีระดับความสำเร็จที่ดี ก็ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญในการพัฒนานโยบายสำหรับ SDP ตัวอย่างเช่น เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราได้รวมข้อความเกี่ยวกับกีฬาไว้ในเอกสารยุทธศาสตร์การลดความยากจนระดับชาติแต่สิ่งเหล่านี้มักอ้างอิงถึงแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬา แนวโน้มนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายขาดความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อส่งเสริม

การใช้กีฬาไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่แตกต่างกัน 

ในเรื่องนี้ ความพยายามของ UNOSDP ในการปรับปรุงการนำ SDP ไปปฏิบัติโดยรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดูเหมือนจะลดลงหลังจากช่วงกลางปี ​​2000 ที่พวกเขาเผยแพร่เอกสารแนวทางต่างๆ สำหรับ SDPนอกจากนี้ยังสามารถโต้แย้งได้ว่า UNOSDP ยอมรับหรือสนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่อาจขัดขวางการพัฒนาและสันติภาพจริงหรือไม่ สิ่งพิมพ์สรุปฉบับล่าสุดฉบับ หนึ่งของพวกเขาได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของกีฬาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ทั้ง 17 ประการ อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย SDG ที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาที่มุ่งเน้น เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การทุจริต ความ

รุนแรง และการปฏิบัติต่อคนงานที่แพร่หลายในวงการกีฬา จำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่สำคัญในกีฬาทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่น่าจะอยู่นอกเหนือการส่งของ UNOSDPดังนั้นอนาคตของ IOC จะมีบทบาทอย่างไรในกรณีที่ไม่มี UNOSDP ในสามประเด็นที่พิจารณาในบทความนี้ IOC อาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะสนับสนุน SDP ต่อไปควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในภาคส่วนนี้ การที่ IOC สามารถสนับสนุนการพัฒนานโยบายสำหรับ SDP อาจเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากกว่านั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ที่สำคัญของพวกเขาอยู่กับหน่วยงานด้านการกีฬามากกว่ารัฐบาล ที่น่าสงสัยที่สุดคือจุดแข็งของความมุ่งมั่นของ IOC ในการปฏิรูปขั้นพื้นฐานที่จัดการกับปัญหารากลึกในกีฬาที่เบี่ยงเบนเป้าหมายการพัฒนา ในกรณีนี้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการจัดกีฬาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและสันติภาพอาจไม่เกิดขึ้นจริงหากไม่มีผู้นำระดับโลกรายอื่นเว็บสล็อต